Vad som gäller hos Royal Watches Sweden AB
gällande GDPR

För oss på Royal Watches Sweden AB (Org. NR: 559110-3915) är din integritet
viktig. Denna integritetspolicy beskriver hur Royal Watches Sweden AB samlar
in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn är framtagen i
syfte att presentera hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i
enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftningen GDPR (General Data
Protection Regulation). Integritetspolicyn gäller för all kontakt som sker med
Royal Watches Sweden AB.

VÅR INTEGRITETSPOLICY
VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
All information som kan användas för att identifiera en enskild person
definieras som en personuppgift. Det omfattar de mest grundläggande
uppgifterna såsom namn och kontaktuppgifter, men också annan information
som på ett eller annat sätt kan härledas till en person.

NÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi samlar in de personuppgifter som du frivilligt lämnar, till exempel när du
kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler, när du registrerar dig för
eller ber oss att skicka nyhetsbrev, notiser, eller annat material.
Personuppgifterna vi samlar in om dig inkluderar ditt namn, e-postadress,
telefonnummer, postadress, kön, födelseår.

VARFÖR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Royal Watches Sweden AB hanterar dina personuppgifter i syfte att: Fullgöra
våra förpliktelser gentemot dig som klient eller kund.
HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Dina personuppgifter registreras och sparas endast i de fall då det finns ett
behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som de en gång samlades in
i. Vi sparar dina personuppgifter så länge som krävs eller tillåts enligt lag.

VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?
Royal Watches Sweden AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje
part, såsom till exempel advokatbyråer vi samarbetar med för att kunna erbjuda
dig den en fullständig kompetent service som Royal Watches Sweden AB står
för. Uppgifterna som vi lämnar ut får våra samarbetspartners endast använda i
syfte att fullfölja de tjänster som vi utfärdat. All utlämning av personuppgifter
till tredje part sker med strikt restriktion och endast för att vi ska kunna
tillhandahålla våra tjänster samt erbjuda dig en så bra rådgivning som möjligt.
Royal Watches Sweden AB kommer aldrig att sälja vidare dina uppgifter. Dina
personuppgifter kan även behövas ges ut till leverantörer och underleverantörer
när de utför tjänster för vår räkning, främst för att sköta och underhålla våra
IT-system. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till tredje part
om detta krävs för att följa gällande lagkrav.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?
Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Royal
Watches Sweden AB skyddar alltid dina personuppgifter mot otillbörlig
åtkomst, förändring och radering. Alla personuppgifter sparas i en databas som
är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.
Royal Watches Sweden AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med
gällande lagstiftning.